سیستم انتقال پنوماتیک راهکاری مناسب جهت اتنقال مدارک ، اسناد و اوراق در سازمان ها و ادارات به صورت کاملا ایمن و محرمانه است.

با استفاده از این سیستم میتوان تمامی اسناد و مدارک (عادی ویا بهادار) را به صورت کاملا هدف دار و با سرعت بالا به دریافت کننده ی مورد نظر خود رساند به طوریکه میتوان برای هر فرد کد کاربری خاص ایجاد کرد و یا از تجهیزات شناسایی اثر انگشت استفاده کرد.