صنعتی

 از ابتدای دهه پنجاه میلادی کمپانی تلکام  سیستم انتقال پنوماتیک لوله ای جهت یکپارچه سازی بخش های مختلف کارخانجات را طراحی و راه اندازی نمود. این سیستم نه تنها برای ارسال سریع مدارک مختلف بلکه عمدتا جهت انتقال  سریع نمونه های محصول مانند فولاد داغ در کارخانجات فولاد سازی و یا گرانول  د ر تمامی صنایع به آزمایشگاه کنترل کیفیت مورد استفاده قرار میگیرد.

این سیستم در صنایع مختلف موارد استفاده گوناگون دارد از جمله به انتقال سریع کلیه محصولات صنایع غذایی از خط تولید به آزمایشگاه یا نقطه دلخواه، صنایع نفت و پتروشیمی ، صنایع دارویی ، خودروسازی و سایر صنایعی که سرعت و بالا و یا بعد مسافت برای آنها اهمیت دارد میتوان اشاره کرد.