پولی

 سیستم انتقال پنوماتیک باعث افزایش ایمنی در بانک ها ، جواهر سازی ها ، سوپرمارکت ها ، فروشگاه های بزرگ مرکزی ، پمپ بنزین ها و عوارضی های خروجی شهرها میشود که انتقال وجوه نقد ، کارت های بانکی ، سکه طلا ، جواهر و الماس را سهولت میبخشد

کمپانی تلکام سیستم انتقال وجوه نقد را از باجه های بانکی به یک محل ایمن طراحی نموده است این سیسستم کاملا موثر و انحصاری ، همگام با کلیه نیاز های سازمانی آن مرکز میباشد بطوریکه ارسال کاملا سریع و ایمن کلیه مرسولات بانکی را از باجه های مختلف به گاو صندوق مرکزی بانک امکان پذیر میکند.